ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε έργα κεντρικών θερμάνσεων και υδραυλικών

ζητά υπάλληλο βοηθό θερμοϋδραυλικό

πληρ.: Αρσενίου Νικολαος

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944148012

Δ/νση: παϊσίου 7 Νεάπολη Θεσσαλονίκης

email arseniou.nikos@yahoo.gr

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιχείρηση ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΠΕ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ζητάει
για άμεση πρόσληψη Φανοποιό και Βαφέα Αυτοκινήτων ανειδίκευτο ή και
ειδικευμένο. Προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με
πενθήμερο και 8-ωρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973738888.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία που ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικά έργα, ενδιαφέρεται να εντάξει στο προσωπικό της ηλεκτρολόγους και βοηθούς ηλεκτρολόγου, για πρακτική άσκηση ή άσκηση επαγγέλματος με προοπτική επέκτασης σε μόνιμη συνεργασία αορίστου χρόνου.

Από πλευράς της εταιρείας, υπάρχει πείρα 25 χρόνων πάνω στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η διάθεση για την εξέλιξη και εκπαίδευση των συνεργατών της.

Στέφος Αλέξανδρος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6945184586

Email: alxstefos7@gmail.com

AI-ELECTROTHESS O.E

Κρήτης 2, Κορδελιό

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Κατασκευαστική Εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ., 11o χλμ, Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Τ.Κ. 54630, Ιωνία, Δήμος Εχέδωρου,
ζητάει προσωπικό συναφές με:
— Μηχανολογικές Κατασκευές
— Βιομηχανικά Έργα και Συντηρήσεις
— Ηλεκτρολογικά Έργα και Αυτοματισμοί
— Υδραυλικά Έργα και Συντηρήσεις
Πληροφορίες:
Κα Τζινταμίδου Έφη
Τηλ. 2310 780430-1