Πρόσκληση για παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων Α.Ε.Ι.  στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  κατά το σχολικό έτος 2022-23

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής

Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους/τις μαθητές/τριες Β ́ και Γ ́ τάξης όλων των τύπων Λυκείων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων των

Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση

των μαθητών/τριών για τις σπουδές τους σε αυτά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με οδηγίες του ΑΠΘ, όλοι/ες όσοι/ες θα συμμετέχουν, θα πρέπει να διαθέτουν

την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της πλατφόρμας Zoom.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Σύνδεσμος παρακολούθησης;

https://authgr.zoom.us/j/95363038316?pwd=cXRyNkRJZzFiYWlHY2dCdnA3RWozQT09

09:00-09:30 Καλωσόρισμα-Προβολή βίντεο – Εισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης

σταδιοδρομίας”, Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

09:30-10:00 “Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών” – Ευστάθιος Οικονόμου, Επικ. Καθηγητής

10:00-10:30 “ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ”– Μαριλένα Παπαγεωργίου, Επικ. Καθηγήτρια

10:30-11:00 ‘’Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ́ ́– Κατερίνα Τσικαλουδάκη (Πρόεδρος), Καθηγήτρια

11:00-11:30 “Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών” — Αλεξάνδρα Βούγια, Επικ. Καθηγήτρια

11:30-12:00 “Τμήμα Χημικών Μηχανικών”– Αλέξανδρος Κυπαρισσίδης, Επικ. Καθηγητής

12:00-12:30 “Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών”– Τσοβίλης Θωμάς, Επικ.

Καθηγητής

12:30-13:00 “Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών”– Κωνσταντίνος Καρατζάς, Καθηγητής

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

ΤΡΙΤΗ 21 – 02 – 2023

Παρουσίαση της Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Μακεδονίας 10:00 -10:25

Παρουσίαση της Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας  10:30 -10:55

Ερωτήσεις – απορίες και συζήτηση 10:55 -11:00

Σύνδεσμος Παρακολούθησης σε Πλατφόρμα Microsoft http://bit.ly/3IW17xV

Θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Εκδόθηκε το με αριθμό πρωτ. 2843/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.».

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (ΛΕΜΕΣΌ ΚΥΠΡΟΥ)

Το σχολείο μας θα υλοποιήσει για το σχ. Έτος
2022-23 το πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» στην Λεμεσό της
Κύπρου.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών είναι
μέχρι την Παρασκευή στις 20/1/2023

“Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων”.

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης στο 13ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης με θέμα: “Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων”. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του ΥΠΑΙΘ από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας με την εισήγηση της ψυχολόγου του σχολείου μας κας Βαρελίδου Σοφίας και τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου Διδασκόντων. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η υποδιευθύντρια του σχολείου κα Καλιακούδα Σταματία και η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών ήταν μεγάλη καθώς η δράση στέφθηκε από επιτυχία.