ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΛΒΕ ΑΕ

Από ΤΗΝ εμπορική-βιομηχανική εταιρία ΣΩΛΒΕ ΑΕ, παραγωγής πλαστικών και ελαστικών προϊόντων στη ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, ζητείται εργατοτεχνίτης-συντηρητής για μόνιμη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώσεις μηχανολογίας ( ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή τεχνική σχολή )
  • Διάθεση για εργασία
  • Προηγούμενη εμπειρία θα ήταν επιθυμητή.
  • Γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου, θα συνεκτιμηθούν.

Παρέχονται:

Σταθερή εργασία- πλήρη ασφάλιση- Άριστες συνθήκες- Μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη

Μισθός ικανοποιητικός και ανάλογος των προσόντων.

Διαρκής παροχή εκπαίδευσης και προοπτικές ανέλιξης.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: solve@otenet.gr

Παύλος Παναγιώτου

ΣΩΛΒΕ ΑΕ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για χαρακτηρισμό ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ σε εσπερινό ΕΠΑΛ

(Y.A. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΦΕΚ 2005 τ.Β΄/31-05-2012 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»)

Μαθητές/τριες που παρακολουθούν:Σύνολο απουσιών έως και:
  
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Τομέα / Ειδικότητας στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις130
Μόνο μαθήματα Τομέα / Ειδικότητας  στη Β΄ και Γ΄ τάξη78

[Άρθρο 28, παράγραφοι 3), 6) και 8)α].

1) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

2) Όταν μαθητής/τρια απουσιάζει από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος (πολιτιστικές, αθλητικές εορταστικές, επετειακές, περίπατο) καταχωρούνται τόσες απουσίες όσες είναι οι διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος εκείνης της ημέρας [Άρθρο 23, παράγραφοι 3),4), 5) και 6)].

Α. Απουσίες που Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης μαθητών/τριών:

α) λόγω συμμετοχής τους σε αιμοδοσία, την ημέρα της αιμοδοσίας όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για συγγενή του και μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν προσφέρει αίμα για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή σε οργανωμένη αιμοληψία.

β) λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

γ) για την προσέλευση ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών,

δ) οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά παρευρίσκονται στο σχολείο, (Φυσική Αγωγή και Θρησκευτικά σύμφωνα με το άρθρο 25),

ε) που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

στ) οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΘ) που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα, εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο.

ζ) που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες,

η) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,

θ) που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,

ι)   1) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα,

      2) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα,

      3) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών.

Β. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β’ 314), που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία (με την προσκόμιση δικαιολογητικών που προβλέπει η Υ.Α.).

Γ. Με Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (που ελέγχει τα έγγραφα που απαιτούνται κάθε φορά και συντάσσει Πρακτικό) καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται:

α) Απουσίες έως είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού, που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή και κατ’ οίκον (κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου), θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε αυτό και παραμονή κατ’ οίκον (κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου). Στην περίπτωση αυτή το Πρακτικό κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

γ) Απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση εκδίδεται με την προσκόμιση παραστατικών που αναφέρονται στην Υ.Α.

δ) Απουσίες από τα μαθήματα για όσο διάστημα απαιτείται για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ε) Ειδικά όρια επιπλέον απουσιών προβλέπονται για αθλητές/τριες.

στ) Απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων (η Σχολή Καλών Τεχνών).                                                                                                                      [Άρθρο 24].

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σχ. έτους 2021-2022 στον ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Οι μαθητές Γενικής Παιδείας των τριών τάξεων του σχολείου μας υπό την εποπτεία της φιλολόγου του σχολείου κας Φραγκουλίδου Φωτεινής εργάστηκαν επάνω στο σχολικό κανονισμό δημιουργώντας τρεις σύντομες και περιεκτικές περιλήψεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν όλους τους μαθητές/ριες να κατανοήσουν την χρησιμότητα του σχολικού κανονισμού.
Προλογίζουν οι μαθητές:

Από μαθητές Προς μαθητές:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου συντάσσουν την περίληψη του σχολικού κανονισμού.
Έχετε μήπως διαβάσει τον πρόσφατο σχολικό κανονισμό; Συντάχθηκε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2021! Περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων τους οποίους οφείλουν να σέβονται τα μέλη του σχολείου (διευθυντής, καθηγητές, μαθητές). Οι κανόνες είναι πολλοί και καλύπτουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, από το διάλειμμα μέχρι το μάθημα. Επειδή ακριβώς είναι ένας αναλυτικός κανονισμός, μια περίληψή του τον κάνει πιο εύχρηστο.
Ποιοι, όμως, κανόνες είναι απαραίτητοι να γνωρίζουμε; Η επιλογή των σημαντικών κανόνων σχετίζεται με την οπτική γωνία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ και της Α τάξης του 13ου εσπερινού ΕΠΑΛ ανέλαβαν, στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, να συντάξουν τρεις περιλήψεις του εικοσιτετρασέλιδου σχολικού κανονισμού.
Σκοπός της εργασίας ήταν να βρουν τα πιο σημαντικά σημεία του κανονισμού για τους ίδιους τους μαθητές και να τα συγκεντρώσουν σε ευανάγνωστα κείμενα. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους μελλοντικούς μαθητές να γνωρίσουν τους κανόνες του σχολείου τους.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις τρεις περιλήψεις που συνέταξαν αντίστοιχα τα τρία τμήματα. Ο κάθε σύνδεσμος παραπέμπει σε ελαφρώς διαφορετική περίληψη του ίδιου κανονισμού. Ελπίζουμε η προσπάθεια να φανεί πραγματικά χρήσιμη για όλους και όλες

Επίσκεψη στο μουσείο σύγχρονης τέχνης

Στις 3 Μαρτίου 2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α΄ και Β΄ τάξεων του 13ο Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-HELEXPO). Με υπεύθυνη εκπαιδευτικό της επίσκεψης την φιλόλογο του σχολείου μας Κα Φραγκουλίδου Φ. και με τη βοήθεια της ξεναγού κυρίας Πολυζούλη περιηγήθηκαν τόσο στα έργα της μόνιμης συλλογής του μουσείου, όσο και στην περιοδική έκθεση «Υφάνσεις εκ νέου» που φιλοξενείται στο μουσείο από τις 19 Νοεμβρίου 2021 έως τις 27 Μαρτίου 2022.

          “Στη συγκεκριμένη έκθεση, ένα πολύχρωμο νήμα ξεδιπλώνεται στους χώρους του MOMus. Αυτό το νήμα συνδέει τα εμβληματικά έργα της Οικοτεχνίας – από την ίδρυσή της το 1963 στη Βασιλική Πρόνοια υπό τη διεύθυνση του «πατέρα» των ταπισερί Ιωάννη Φαϊτάκι – με ορισμένα από τα υφαντά που πρωτοπαρουσιάστηκαν στο Χίλτον το 1965 στην έκθεση «Διακοσμητικά υφαντά τοίχου “tapisseries” σε σχέδια Ελλήνων ζωγράφων». Ένα μακροσκελές νήμα που, στην άκρη του, αποτίνει φόρο τιμής στο ζεύγος Joice και Sydney Loch, οι οποίοι, φτάνοντας από την Αυστραλία στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, αναβίωσαν την τέχνη της ύφανσης χαλιών, προσφέροντας εργασία στους Μικρασιάτες πρόσφυγες και βοηθώντας έμπρακτα στην οικονομική αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας. Η έκθεση «Υφάνσεις εκ νέου» αποτελεί νέα προσέγγιση της έκθεσης με τίτλο «Υφάνσεις» που παρουσιάστηκε το 2019 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138.” (Επιμέλεια: Αρετή Λεοπούλου, ιστορικός της τέχνης)

Καλλιτέχνες που παρουσιάζουν στο MOMus: Γιώργος Βακαλό, Σπύρος Βασιλείου, Όπυ Ζούνη, Νίκη Καναγκίνη, Μιχάλης Κατζουράκης, Βάσω Κατράκη, Κώστας Κουλεντιανός, Γιάννης Μόραλης, Άλεξ Μυλωνά, Δημήτρης Μυταράς, Νίκος Νικολάου, Σωτήρης Σόρογκας, Γιάννης Σπυρόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Ιωάννης Φαϊτάκις, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Υφαντουργία Loch