Τομείς

Ειδικότητες τομέα Δομικών Έργων

Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Ειδικότητες τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ειδικότητες Μηχανολογικού Τομέα

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων