Αιτήσεις

Παρακαλούμε θερμά τα οποιαδήποτε αιτήματα προς το σχολείο να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο email: mail@13epal-esp-thess.thess.sch.gr γράφοντας οπωσδήποτε και το τηλέφωνό σας.

Συμπληρώστε την γενική αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρακάτω ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μαθητών

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ανηλίκων Μαθητών