Πρόσκληση για παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων Α.Ε.Ι.  στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  κατά το σχολικό έτος 2022-23

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής

Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους/τις μαθητές/τριες Β ́ και Γ ́ τάξης όλων των τύπων Λυκείων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων των

Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση

των μαθητών/τριών για τις σπουδές τους σε αυτά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με οδηγίες του ΑΠΘ, όλοι/ες όσοι/ες θα συμμετέχουν, θα πρέπει να διαθέτουν

την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της πλατφόρμας Zoom.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Σύνδεσμος παρακολούθησης;

https://authgr.zoom.us/j/95363038316?pwd=cXRyNkRJZzFiYWlHY2dCdnA3RWozQT09

09:00-09:30 Καλωσόρισμα-Προβολή βίντεο – Εισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης

σταδιοδρομίας”, Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

09:30-10:00 “Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών” – Ευστάθιος Οικονόμου, Επικ. Καθηγητής

10:00-10:30 “ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ”– Μαριλένα Παπαγεωργίου, Επικ. Καθηγήτρια

10:30-11:00 ‘’Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ́ ́– Κατερίνα Τσικαλουδάκη (Πρόεδρος), Καθηγήτρια

11:00-11:30 “Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών” — Αλεξάνδρα Βούγια, Επικ. Καθηγήτρια

11:30-12:00 “Τμήμα Χημικών Μηχανικών”– Αλέξανδρος Κυπαρισσίδης, Επικ. Καθηγητής

12:00-12:30 “Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών”– Τσοβίλης Θωμάς, Επικ.

Καθηγητής

12:30-13:00 “Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών”– Κωνσταντίνος Καρατζάς, Καθηγητής

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

ΤΡΙΤΗ 21 – 02 – 2023

Παρουσίαση της Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Μακεδονίας 10:00 -10:25

Παρουσίαση της Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας  10:30 -10:55

Ερωτήσεις – απορίες και συζήτηση 10:55 -11:00

Σύνδεσμος Παρακολούθησης σε Πλατφόρμα Microsoft http://bit.ly/3IW17xV

Θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Εκδόθηκε το με αριθμό πρωτ. 2843/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.».

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (ΛΕΜΕΣΌ ΚΥΠΡΟΥ)

Το σχολείο μας θα υλοποιήσει για το σχ. Έτος
2022-23 το πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» στην Λεμεσό της
Κύπρου.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών είναι
μέχρι την Παρασκευή στις 20/1/2023

Διαδικτυακή ενημέρωση-ημερίδα παρουσίασης Πανεπιστημιακών σχολών για την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας. Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στα Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

3 συνημμένα • Σαρώθηκε από το Gmail

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023

Η προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης των υποψηφίων για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 
12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι Αιτήσεις υποβάλλονται και 
καταχωρίζονται οριστικά στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου myschool.

Εύρεση Τεχνίτη ψυκτικού – ΕΝΑΥΣΗ Ι.Κ.Ε.

Η Τεχνική Εταιρεία ΕΝΑΥΣΗ επιθυμεί να προσλάβει τεχνίτη ψυκτικό για μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για αποστολή βιογραφικών να σταλούν στο info@enafsitc.gr Υπόψη: κ. Λούγγου Β.

ΕΝΑΥΣΗ Ι.Κ.Ε. – Τεχνική Εταιρεία

ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, Θεσσαλονίκη

Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. Δ.1875

url: https://enafsitc.gr/

tel: +30 2310 414062

tel: +30 2311 241391

Με εκτίμηση

Τσάκα Ελένη

Γραμματεία email: etsaka@rnafsitc.gr