Έξυπνα Κτίρια KNX

Το Μάιο του 1999 μέλη από τις ακόλουθες ενώσεις ίδρυσαν την KNX Association cvba (Ένωση ΚΝΧ) EIBA (European Installation Bus Association) EHSA (European Home Systems Association) BCI (BatiBUS Club International) Η Ένωση είναι ο ιδιοκτήτης του Παγκόσμιου ΠΡΟΤΥΠΟΥ για Οικιακό Περισσότερα…