Τροποποιημένο Πρόγραμμα

Λόγω της απουσίας του Διευθυντή και της Υποδιευθύντριας με το
πρόγραμμα ERASMUS τροποποιήθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου το οποίο και θα υλοποιείται κατά το διάστημα από Δε 17/2 έως και Παρ. 28/2/2020 προκειμένου να μην υπάρχουν πολλά κενά στο ημερήσιο πρόγραμμα των τμημάτων.
Στη συνέχεια, από την Δε 02/03/2020 θα επανέλθουμε στο προηγούμενο πρόγραμμα.