Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2015-16 (ενημέρωση)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS

 

13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης: Παραδοσιακές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΚΑ1)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ERASMUS 2016

Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 παρουσιάστηκαν σε ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ERASMUS+ , στο Σχολικό Συγκρότημα της Μοναστηρίου 169-171, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά (2015-2016). Φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

KODAK Digital Still Camera

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2015-16

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2015-2016

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας…..

Το σχολείο μας, το 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ στη Βασική Δράση 2, μαζί με τις ακόλουθες χώρες: Κύπρο και Κροατία. Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού, αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για: · Κινητικότητα ατόμων από όλους τους τομείς προς άλλες συμμετέχουσες χώρες, για σκοπούς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Εθελοντισμού και ανταλλαγών νέων. · Συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων / Οργανισμών Εκπαίδευσης / Κατάρτισης / Νεολαίας και άλλων σχετικών Οργανισμών από τις συμμετέχουσες χώρες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών. · Δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς ενδιαφέροντος του Προγράμματος. Δομή Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης: A. Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολείων Συνεργασίες μεταξύ 2 ή και περισσοτέρων σχολείων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. B. Στρατηγικές Συμπράξεις τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών Συνεργασίες που εμπλέκουν τουλάχιστον 2 τοπικές ή περιφερειακές σχολικές αρχές, από 2 διαφορετικές χώρες. Από κάθε αντίστοιχη χώρα, η σύμπραξη πρέπει επίσης να εμπλέκει τουλάχιστον ένα σχολείο και τουλάχιστον ένα άλλο τοπικό οργανισμό ενεργό σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή αγοράς εργασίας. 2 Γ. Διατομεακές Συμπράξεις με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση Διατομεακές συνεργασίες μεταξύ σχολείων και άλλων οργανισμών από τους τομείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νεολαίας, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, την αξιολόγηση δεξιοτήτων, την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία κ.α. Το σχολείο μας το 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονικης, συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ στη Βασική Δράση 2, μαζί με τις ακόλουθες χώρες: Κύπρο και Κροατία. Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού, αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς. Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν, αν προσθέτουν αξία στο σχέδιο. Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, είναι αδιαμφισβήτητη. Και φυσικά, η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις. Ως εκπαιδευτικοί, πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη μας να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας, να γίνουν ικανά μέλη της κοινωνίας, παρέχοντάς τους με σχετικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν αργότερα να αντιμετωπίσουν την αγορά εργασίας. Στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι να εφοδιάσει με τις σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους, οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, που να βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία σύμφωνα με την Κεντρική Δράση 2 (στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, διδασκαλίας και της νεολαίας). Οι πιο συχνές ερωτήσεις που ακούνε οι καθηγητές είναι «Ποια είναι η χρήση του;» ή «Πού θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό στη ζωή μου;». Σκοπός μας είναι να δώσουμε μια πιθανή απάντηση σε αυτό, με τη χρήση του έργου μας. Σε αυτό το πρόγραμμα θα συμμετέχουν και μαθητές από τις 3 χώρες που είναι σε αυτό το πρόγραμμα.