ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων για μόνιμη εργασία στο εργοτάξιο  κοινοπραξίας μεγάλων τεχνικών έργων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος  κος Τριανταφυλλίδης 2310365853