ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για χαρακτηρισμό ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ σε εσπερινό ΕΠΑΛ

(Y.A. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΦΕΚ 2005 τ.Β΄/31-05-2012 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»)

Μαθητές/τριες που παρακολουθούν:Σύνολο απουσιών έως και:
  
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Τομέα / Ειδικότητας στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις130
Μόνο μαθήματα Τομέα / Ειδικότητας  στη Β΄ και Γ΄ τάξη78

[Άρθρο 28, παράγραφοι 3), 6) και 8)α].

1) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

2) Όταν μαθητής/τρια απουσιάζει από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος (πολιτιστικές, αθλητικές εορταστικές, επετειακές, περίπατο) καταχωρούνται τόσες απουσίες όσες είναι οι διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος εκείνης της ημέρας [Άρθρο 23, παράγραφοι 3),4), 5) και 6)].

Α. Απουσίες που Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης μαθητών/τριών:

α) λόγω συμμετοχής τους σε αιμοδοσία, την ημέρα της αιμοδοσίας όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για συγγενή του και μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν προσφέρει αίμα για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή σε οργανωμένη αιμοληψία.

β) λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

γ) για την προσέλευση ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών,

δ) οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά παρευρίσκονται στο σχολείο, (Φυσική Αγωγή και Θρησκευτικά σύμφωνα με το άρθρο 25),

ε) που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

στ) οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΘ) που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα, εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο.

ζ) που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες,

η) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,

θ) που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,

ι)   1) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα,

      2) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα,

      3) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών.

Β. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β’ 314), που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία (με την προσκόμιση δικαιολογητικών που προβλέπει η Υ.Α.).

Γ. Με Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (που ελέγχει τα έγγραφα που απαιτούνται κάθε φορά και συντάσσει Πρακτικό) καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται:

α) Απουσίες έως είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού, που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή και κατ’ οίκον (κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου), θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε αυτό και παραμονή κατ’ οίκον (κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου). Στην περίπτωση αυτή το Πρακτικό κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

γ) Απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση εκδίδεται με την προσκόμιση παραστατικών που αναφέρονται στην Υ.Α.

δ) Απουσίες από τα μαθήματα για όσο διάστημα απαιτείται για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ε) Ειδικά όρια επιπλέον απουσιών προβλέπονται για αθλητές/τριες.

στ) Απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων (η Σχολή Καλών Τεχνών).                                                                                                                      [Άρθρο 24].

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η εταιρεία ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ “DROP”, ενδιαφέρεται από την πλευρά του εργοστασίου της για την απασχόληση νέου προσωπικού με γνώσεις χειρισμού μηχανημάτων (επεξεργασίας ξύλου).

ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Β’ ΦΑΣΗ, ΔΑ8 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σταγωνάς Απόστολος

Τηλ: 2310753482 (Εσωτ: 110)

a.stagonas@drop.com.gr

35-YEARS

DROP MARTINIDIS SA
BIPE SINDOS THESSALONIKI DA 08-OT 49
57 022 Thessaloniki
GREECE
Tel. 0030 2310 753482 (112)
fax. 0030 2310 753483
web site http://www.drop.com.gr
email.: account@drop.com.gr

Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΛ

Τα Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα 
στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:

–   η υποχρεωτική χρήση χειρουργικής μάσκας σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους,

–   τα διαφορετικά διαλείμματα για τα δύο Εσπερινά ΕΠΑΛ,

–   η χρήση αντισηπτικών,

–   οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

–   οι μόνιμοι αερισμοί των χώρων,

–   τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, 
εργαστηρίων
πληροφορικής, κ.ά.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ κορωνοϊού δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/ρια, εκπαιδευτικό και το προσωπικό του ΕΠΑΛ για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ειδικά το πρώτο τεστ θα το παραλάβουν γονείς και ενήλικοι μαθητές/ριες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την ερχόμενη Δευτέρα 12/04 στις 19.00 – 20.00 στην είσοδο του σχολείου (πεζοδρόμιο οδού Μοναστηρίου) με την επίδειξη της ταυτότητας τους από τον Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος τους. Κατόπιν οι μαθητές/ριες θα αποχωρήσουν για το σπίτι τους όπου πρέπει να πραγματοποιήσουν το self-test με οδηγίες που θα βρουν εντός του self-test, προκειμένου εντός της Δευτέρας να περάσουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Βεβαιώσεις μετακίνησης προς το σχολείο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://www.13epalthess.gr/ στην καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ à ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού προβλέπεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό.

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή. Τα βήματα είναι τα εξής:
Γονείς, κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές θα παραλαμβάνουν δωρεάν το 
self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό για την πραγματοποίηση του. Οι μαθητές/ριες θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους.

Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ.

Γονείς και ενήλικοι μαθητές θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test 
μέσω της πλατφόρμας 
self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με 
τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως 
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές/ριες, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της 
πλατφόρμας
self-testing.gov.gr. Οι μαθητές/ριες θα φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν πρώτα για την είσοδό τους στο κτίριο και κατόπιν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα εισόδου στην τάξη την Δευτέρα και την Πέμπτη διαφορετικά δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο κτίριο και θα θεωρούνται ΑΠΟΝΤΕΣ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς 
και οι ενήλικοι μαθητές/ριες θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη υπεύθυνη 
δήλωση
που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα δηλαδή «τη δήλωση 
αρνητικού αποτελέσματος». Υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να παρέχει την Δευτέρα ο υπεύθυνος καθηγητής κατά την παράδοση του self-test.

Αν το self-test είναι θετικό:

Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας 
self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test 
σε δημόσια δομή
.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr 

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.

Ευχόμαστε καλή αρχή με ασφάλεια και υγεία σε όλους

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Ζητείται Μηχανικός Αυτοκινήτων

Ζητείται Μηχανικός Αυτοκινήτων από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Διάθεση για εργασία
  • Συνέπεια και επαγγελματισμός

autoUnion Car Rental

Thessaloniki, Greece

Fax: +30 2310 460594

Tel:  +30 2310 460593

Έξυπνα Κτίρια KNX

Το Μάιο του 1999 μέλη από τις ακόλουθες ενώσεις ίδρυσαν την KNX Association cvba (Ένωση ΚΝΧ)

  • EIBA (European Installation Bus Association)
  • EHSA (European Home Systems Association)
  • BCI (BatiBUS Club International)

Η Ένωση είναι ο ιδιοκτήτης του Παγκόσμιου ΠΡΟΤΥΠΟΥ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο: KNX και επίσης ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος KNX παγκοσμίως. Η KNX Association είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που διέπεται από το Βελγικό δίκαιο. Μέλη της είναι κατασκευαστές που αναπτύσσουν συσκευές για διάφορες εφαρμογές για τον οικιακό και κτιριακό έλεγχο με βάση το KNX, όπως τον έλεγχο φωτισμού, τον έλεγχο σκίασης, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, διαχείριση ενέργειας, μετρήσεις, εποπτείας, συναγερμού / συστημάτων ασφαλείας, οικιακών συσκευών, ήχου / βίντεο και πολλά περισσότερα. Εκτός των κατασκευαστών, πάροχοι υπηρεσιών (επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, κλπ) μπορούν να γίνουν μέλη της KNX Association.