ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  PDF  Από τα παρακάτω links μπορείτε να κατεβάσετε στον ΗΥ σας  τα Σχολικά Βιβλία (Ε-Books) σε  μορφή PDF  τα οποία ήδη  έχετε  σε έντυπη μορφή ΕΠΑΛ-Α ΤΑΞΗ: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-A ΕΠΑΛ-Β ΤΑΞΗ: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-B ΕΠΑΛ-Γ ΤΑΞΗ: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-C ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ Εδώ μπορείτε να Περισσότερα…