ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

Η ώρα προσέλευσης για την απόδοση ΠΤΥΧΙΩΝ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ την Δευτέρα για την Δ τάξη και την Τρίτη για την Γ τάξη ορίζεται στις 19.30. Επίσης, την ίδια μέρα όσοι μαθητές/τριες επιθυμούν θα επανεγγραφούν σε άλλη ειδικότητα ή τομέα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζω την ανάγκη καλής ενδυμασίας για την σχετική φωτογράφηση των αποφοίτων προκειμένου να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου αλλά και για το πρόγραμμα ERASMUS.

Ο Διευθυντής