Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

[embeddoc url=”http://13epal-esp-thess.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2018/06/ΕΞΕ-ΚΠ-90205-2018-ΨΗΦΙΑΚΟΙ-ΑΝΟΙΧΤΟΙ-ΕΚΠ_ΚΟΙ-ΠΟΡΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΨΗΦΙΑΚΟ-ΕΚΠ_ΚΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΤΗΣ-Α_ΘΜΙΑΣ-Β_ΘΜΙΑΣ-ΕΚΠ_ΣΗΣ.pdf” download=”all” viewer=”google”]