Επιμόρφωση ενεργειών σεισμού.

Την Τρίτη 12/2/2019 από 16:45 ως 18:30 έγινε και για τα 2 συστεγαζόμενα σχολεία ενημέρωση ενεργειών σεισμού από τον ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ και από τον τέως Δ/ΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κο  ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ.
.