Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

  Σας αποστέλλουμε αίτημα για βοηθό  ηλεκτρολόγου μέσω μαθητείας.

——————————————————–

Εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μελετών, ζητάει βοηθό ηλεκτρολόγου για γενικές εργασίες και απασχόληση σε έργο νέου συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε καμπίνες και υπαίθριους κατανεμητές (KV/CAB)  τηλεφωνίας. Η  κατοχή διπλώματος οδήγησης μηχανής προτιμάται.  

Ευχαριστώ Καραμεσούτης Στυλιανός —
Καραμεσούτης Στυλιανός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ Φιλίππου 40, 54631 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 230078 κιν.  6937408152