ΑΛΓΕΒΡΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα Α΄Λυκείου  EΞΙΣΩΣΕΙΣ  2ου  βαθμου
https://www.youtube.com/watch?v=GUqKR_fF8uI
https://www.youtube.com/watch?v=VNua-CQvQGA
https://www.youtube.com/watch?v=Jge70Oct4iE

Εξισώσεις 2ου βαθμού (αχ2+βχ+γ=0) , όταν λείπει ο σταθερός όρος (γ)
https://www.youtube.com/watch?v=wggmDLixrrE

Εξισώσεις 2ου βαθμού (αχ2+βχ+γ=0) ,  όταν λείπει  ο όρος του  x δηλ. (βχ)
https://www.youtube.com/watch?v=gyWaoa1pJJI

Γεωμετρική ερμηνεία τριωνύμου
https://www.youtube.com/watch?v=E1yujbhfMgo

Εξισώσεις που ανάγονται σε εξισώσεις 2ου βαθμού,
https://www.youtube.com/watch?v=rE25ucgHDdk

Άλγεβρα Α΄Λυκείου  ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=vkxqCTg6ehk
https://www.youtube.com/watch?v=7ekd2rX-XTc
https://www.youtube.com/watch?v=aJMxkJSJiLA
https://www.youtube.com/watch?v=vPenSyYJYro
https://www.youtube.com/watch?v=5mnmhGRnKQ8

Ανίσωση 2ου βαθμού (γεωμετρική επίλυση)
https://www.youtube.com/watch?v=h39SVedJYe4

Άλγεβρα Α΄Λυκείου Εξισώσεις Χν=α
https://www.youtube.com/watch?v=QFpL501YUAE
https://www.youtube.com/watch?v=zaPC5a7falc
https://www.youtube.com/watch?v=XKeMFwrAfD8
https://www.youtube.com/watch?v=_wBuE4wTUpA
https://www.youtube.com/watch?v=yenndFpCENs
https://www.youtube.com/watch?v=WeCqmHc5pts

——————–  ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ   ———————-
ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=JPvqhnIQ6qM

Απλοποίηση Ριζών
https://www.youtube.com/watch?v=8hSsU7gH7Ig

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ
https://www.youtube.com/watch?v=3dZ6d0xe8sM

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
https://www.youtube.com/watch?v=tK_n5_ADeVc

Ανισώσεις με απόλυτες τιμές
https://www.youtube.com/watch?v=XbyrsRpRA3A

Άλγεβρα Α΄Λυκείου   Εξισώσεις  1ου  Βαθμού
https://www.youtube.com/watch?v=NYI-4DZG2kE
https://www.youtube.com/watch?v=JfQdTmbvkto
https://www.youtube.com/watch?v=OsZt96F8ggs

  Άλγεβρα Α΄Λυκείου    ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
https://www.youtube.com/watch?v=pmNyAzNJ8mU

   Άλγεβρα Α΄Λυκείου    ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΛΑΣΜΑ
https://www.youtube.com/watch?v=lgsv3OdpPGU

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   Α΄Λυκείου  Άθροισμα γωνιών τριγώνου
https://www.youtube.com/watch?v=qyi1dUDUwws&list=PLUTsaTQytZV6fh9hiM1sZHcntCiDxN0A3&index=6

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   Α΄Λυκείου   Εξωτερική γωνία τριγώνου
https://www.youtube.com/watch?v=FfKgJKezHgQ&list=PLUTsaTQytZV6fh9hiM1sZHcntCiDxN0A3&index=7

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   Α΄Λυκείου ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  
https://www.youtube.com/watch?v=g8RoDuxZGh8&list=PLUTsaTQytZV6fh9hiM1sZHcntCiDxN0A3