ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΛΒΕ ΑΕ

Από ΤΗΝ εμπορική-βιομηχανική εταιρία ΣΩΛΒΕ ΑΕ, παραγωγής πλαστικών και ελαστικών προϊόντων στη ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, ζητείται εργατοτεχνίτης-συντηρητής για μόνιμη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώσεις μηχανολογίας ( ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ή τεχνική σχολή )
  • Διάθεση για εργασία
  • Προηγούμενη εμπειρία θα ήταν επιθυμητή.
  • Γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου, θα συνεκτιμηθούν.

Παρέχονται:

Σταθερή εργασία- πλήρη ασφάλιση- Άριστες συνθήκες- Μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη

Μισθός ικανοποιητικός και ανάλογος των προσόντων.

Διαρκής παροχή εκπαίδευσης και προοπτικές ανέλιξης.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: solve@otenet.gr

Παύλος Παναγιώτου

ΣΩΛΒΕ ΑΕ