ΘΕΜΑ   :      Διαδικτυακό Τριήμερο Σ.Ε.Π. Παρουσίασης-Συμπλήρωσης  του Μηχανογραφικού Δελτίου 2022 για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για την Εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (13,14 και 15/7/2022).