ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023

Η προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης των υποψηφίων για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 
12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι Αιτήσεις υποβάλλονται και 
καταχωρίζονται οριστικά στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου myschool.