ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Όσοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ μπορούν να επικοινωνήσουν με την Όλγα Πανταζή (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ) στο τηλέφωνο ΤΗΛ. 2310554421 εσωτ. 141 ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ email: kpaaxiou@dypa.gov.gr