ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Οι εγγραφές ξεκινούν.

Από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59 στην ιστοσελίδα:  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr   με κωδικούς taxisnet.

Θα χρειαστείτε τον αριθμό μητρώου σας εάν είστε ήδη μαθητές, τον τίτλο με τον οποίο θα εγγραφείτε (απολυτήριο γυμνασίου για Α τάξη, Πτυχίο ειδικότητας για τις υπόλοιπες τάξεις ή απολυτήριο ΓΕΛ για την Β τάξη).

Μέχρι την Παρασκευή 30 Ιούνη μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία στο σχολείο μας από τις 18.00 – 22.30.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2023-2024:

Δομικών Έργων

Ηλεκτρολόγος

Ηλεκτρονικός

Ψυκτικός

Οχημάτων

Θερμοΰδραυλικός

Μηχανολογικών Κατασκευών