ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (σε εταιρεία ανακατασκευής κινητήρων)

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου διδακτική επίσκεψη των τμημάτων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ της Γ` τάξης και του Β2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ του 13ου  Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, στο συνεργείο MOTORE E CAMPIO  στην Δυτική Θεσσαλονίκη, μαζί με τους καθηγητές Ευαγγελίδη Ευάγγελο και Γκαρίπη Χρήστο.

Τους σπουδαστές υποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου         ο οποίος τους εξήγησε της διαδικασία ανακατασκευής ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης επίσης τους έγινε επίδειξη κατεργασίας με αφαίρεση υλικού – ρεκτιφιέ σε κορμό κινητήρα από κέντρο κατεργασίας.

Στο τέλος έγιναν ερωτήσεις από τους μαθητές του 13ου  Εσπερινού ΕΠΑΛ.