ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Η  KOUMAROPOULOS COMPRESSORS IKE με δραστηριότητα τη συντήρηση 
βιομηχανικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού με έδρα στη 
Θέρμη ( Ανατολική Θεσσαλονίκη), επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικό 
Συντήρησης.

 Η εταιρεία μας αναζητά άτομα _μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους – 
ψυκτικούς_  για την πρακτική τους και για μόνιμη απασχόληση ακολουθεί 
μια σύντομη περιγραφή της θέσης μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας ώστε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά το 
προφίλ της εταιρείας μας.

https://koumaropoulos.com

 Αρμοδιότητες:

       Επισκευή – συντήρηση – τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού

      Εγκατάσταση και εκκίνηση νέου εξοπλισμού

 Επιθυμητά Προσόντα:

    Απόφοιτος τεχνικής σχολής

    Γνώσεις  μηχανολογικές ή ηλεκτρολογίας και αυτοματισμού
    Γνώση ψυκτικών κυκλωμάτων (θα θεωρηθεί προσόν)

    Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
    Όρεξη για εργασία και διαρκή εκμάθηση

 Παροχές:
    Πενθήμερη εργασία (πλήρης απασχόληση)

   Ασφάλιση και μισθό αναλόγως προσόντων

    Συνεχής εκπαίδευση ειδικότητας
    Δυνατότητα εξέλιξης σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία

   

Στοιχεία επικοινωνίας

 Δέσποινα Αργύρα
 2310461946service@koumaropoulos.com