Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Θέρμης & Λ.Πύργου

Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται να γίνει μια πλήρης καταγραφή όλων δημόσιων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και των δημόσιων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στον Νομό Θεσσαλονίκης μετά τα νέα δεδομένα του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που ακολούθησαν.

Το εγχειρίδιο αυτό φιλοδοξεί να γίνει ένα εργαλείο πληροφόρησης στα χέρια των μαθητών και νέων ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών, των γονέων και κηδεμόνων τους, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και των συμβούλων σταδιοδρομίας.

Κάντε κλικ εδώ: Εγχειρίδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 2014-15 v2 για το δείτε.