Περίγραμμα Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα, να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει.
Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ως:

 • ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
 • ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών
 • δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμος (πχ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα..)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος – τεχνίτης
 • ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

 

Χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να αποκτήσει την άδεια:

 • ηλεκτροτεχνίτη (φωτισμού, κίνησης, ανελκυστήρων, σταθμών Υ/Σ)
 • βοηθού χειριστή φωτιστικών σωμάτων
 • βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων
 • ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων

Με την απόκτηση προϋπηρεσίας μπορεί να αποκτήσει την άδεια:

 • ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
 • τεχνίτη οργάνων, τροχών, σιγαστήρων, ψυγείων, βαφέα, κλπ.
 • Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών
 • τεχνουργού
 • τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων
 • ηλεκτρολόγου χειριστή φωτιστικών σωμάτων