90467_20191η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020 για τους απόφοιτους

90467-2019-1η-εγκύκλιος-προετοιμασίας-υλοποίησης-του-Μεταλυκειακού-Έτους-Τάξης-Μαθητείας-περιόδου-2019-2020-για-τους-απόφοιτους-Λυκείου-του-

Νομοθεσία Μαθητείας

Υ.Α. 126862-Φ7-Δ4 ΦΕΚ 2735-Β-2017 ΕΝΤΥΠΑ-ΒΙΒΛΙΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29196-2017 ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1161-29-6-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ

ΦΕΚ_3529_2016_ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΚΥΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 201617 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ