Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού συσ/τος μαθητείας

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα το απόγευμα 4/10/2018 θα ανοίξει το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας για την είσοδο Π.Δ.Ε, Δ.Δ.Ε και ΕΠΑ.Λ στο χώρο διαχείρισης των αιτήσεων.

Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα θα γίνεται με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 Οι ΠΔΕ και οι ΔΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης της πορείας των αιτήσεων επιλέγοντας να μεταφορτώσουν το αρχείο με τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί. 

 Τα ΕΠΑ.Λ θα έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και αξιολόγησης των αιτήσεων για τα τμήματα μαθητείας τους.

 Ακολουθούν οδηγίες  που θα αναρτηθούν και στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας.

1.       Αν υπάρχουν λάθη να ξεκινήσετε τη διαδικασία διόρθωσης των αιτήσεων.

2.       Αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν στα πεδία:

·         Ειδικότητα

·         Σχολείο αποφοίτησης

·         Επιλογή σχολείου μαθητείας

 

Για τα παραπάνω οι αλλαγές θα γίνονται από το ΥΠΕΘ εφόσον έχετε στείλει

ένα email στο e-mathiteia@sch.gr με θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και να αναφέρετε τα στοιχεία της αίτησης (Α/Α, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο) και τα νέα δεδομένα.

3.       Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιος υποψήφιος χωρίς δεσμευμένη θέση έχει κάνει αίτηση για τμήμα που λειτουργεί μόνο με δεσμευμένες θέσεις,  πρέπει να ενημερώσετε τον υποψήφιο ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο τμήμα αλλά μπορείτε να τον κατευθύνετε σε άλλο ΕΠΑΛ όπου υπάρχουν ελεύθερες θέσεις και θα λειτουργήσει το αντίστοιχο τμήμα. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα μαθητείας ίδιας ειδικότητας σε άλλο ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να στείλετε ένα email στο e-mathiteia@sch.gr με θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗΣ και να αναφέρετε τα στοιχεία της αίτησης του υποψηφίου (Α/Α, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο) και τα στοιχεία των ΕΠΑ.Λ.

4.            Για άλλα θέματα, παρακαλούμε μην επικοινωνείτε με το Υπουργείο.  Απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας στο τηλέφωνο 2310 889936 και mathiteia@sch.gr.