ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη θα γίνει προσέλευση όλων των μαθητών στις
18.15 και ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 19.00. Όλοι οι μαθητές θα
προσέρχονται στο κτίριο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με μάσκα και θα κατανέμονται στις
τάξεις τους όπου θα περάσει ο ιερέας για τον αγιασμό. Με το πέρας του
αγιασμού οι μαθητές θα κατέβουν στο ισόγειο για την παραλαβή των
βιβλίων γενικής παιδείας. Οι μαθητές μόνο για πτυχίο θα αποχωρήσουν
από το κτίριο στο τέλος του αγιασμού. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η
προσέλευση θα γίνει στις 18.30.

Ο Διευθυντής