ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εκπρόθεσμες εγγραφές ξεκινούν την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη και
ολοκληρώνονται την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη. Παρακαλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να περάσουν από το σχολείο από 18.30-22.00 με την
ταυτότητά τους και τον τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
κατέχουν για να πραγματοποιήσουν εγγραφή στα υπάρχοντα τμήματα του
σχολείου μας