Επιμόρφωση στα “Φωτοβολταικά Συστήματα” Μάιος 2021

Την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση του 13ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με θέμα “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” σε συνεργασία με την εταιρεία SOLAR.COM.GR Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο κος Ιωάννης Ταυλίκος της εταιρείας SOLAR παρουσίασε για 6 ώρες τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα (ιστορική αναδρομή, σκοπός, είδη συστημάτων, περιγραφή συστημάτων, τοποθέτηση συστημάτων και χρήσεις καθώς και το νομικό πλαίσιο) σε εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς του 13ου Εσπ. ΕΠΑΛ. Συνολικά 16 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν την εμπεριστατωμένη επιμόρφωση που διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ που διενεργεί το NOESIS Κέντρο Διάδοσης Επιστημών για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Είναι η 3η χρόνια που το σχολείο μας συμμετέχει στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ  την ευθύνη του οποίου έχει ο κος Κων/νος Στράτος ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγος.

Παρουσίαση της επιμόρφωσης: