Εσωτερική Αξιολόγηση: Δράση βελτίωσης Σχολικής Ιστοσελίδας

Στα πλαίσια των Δράσεων της Εσωτερικής Αξιολόγησης του 13ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της Δράσης που αφορά την ιστοσελίδα του σχολείου μας, έγινε την Τετάρτη 2/3/22 εκτενής ενημέρωση των μαθητών/ριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου από τον συντονιστή της δράσης κ. Χώρη Δημήτριο ΠΕ83. 

Κατά την διάρκεια της οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με την εύρεση, χρήση και αναζήτηση στην υπάρχουσα κατηγοριοποίηση των πληροφοριών της ιστοσελίδας καθώς και την πλοήγηση σε αυτές.  Επίσης, παρουσιάστηκε η δυνατότητα εγγραφής των μαθητών/ριών στην ιστοσελίδα ώστε να λαμβάνουν αυτόματα μέσω email την περιγραφή των νέων αναρτήσεων. Οι μαθητές και μαθήτριες διατύπωσαν ερωτήσεις και έγινε συζήτηση σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας ως εργαλείου πληροφόρησης της κοινωνίας για τις δράσεις του σχολείου μας