ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για χαρακτηρισμό ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ σε εσπερινό ΕΠΑΛ

(Y.A. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΦΕΚ 2005 τ.Β΄/31-05-2012 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»)

Μαθητές/τριες που παρακολουθούν:Σύνολο απουσιών έως και:
  
Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Τομέα / Ειδικότητας στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις130
Μόνο μαθήματα Τομέα / Ειδικότητας  στη Β΄ και Γ΄ τάξη78

[Άρθρο 28, παράγραφοι 3), 6) και 8)α].

1) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

2) Όταν μαθητής/τρια απουσιάζει από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος (πολιτιστικές, αθλητικές εορταστικές, επετειακές, περίπατο) καταχωρούνται τόσες απουσίες όσες είναι οι διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος εκείνης της ημέρας [Άρθρο 23, παράγραφοι 3),4), 5) και 6)].

Α. Απουσίες που Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης μαθητών/τριών:

α) λόγω συμμετοχής τους σε αιμοδοσία, την ημέρα της αιμοδοσίας όταν ο/η μαθητής/ τρια προσφέρει αίμα για συγγενή του και μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν προσφέρει αίμα για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή σε οργανωμένη αιμοληψία.

β) λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο.

γ) για την προσέλευση ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών,

δ) οι οποίοι/ες απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά παρευρίσκονται στο σχολείο, (Φυσική Αγωγή και Θρησκευτικά σύμφωνα με το άρθρο 25),

ε) που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,

στ) οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΘ) που βεβαιώνεται από τον οικείο φορέα, εφόσον αυτοί/ές χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στο σχολείο.

ζ) που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μετεγγραφής τους σε Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο μέχρι δύο (2) ημέρες,

η) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,

θ) που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,

ι)   1) του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από την προηγούμενη μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα,

      2) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προηγούμενη και την 1η του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της Εξιλέωσης, καθώς και την προηγούμενη και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα,

      3) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Εΐντ Αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ) και Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών.

Β. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος, που πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Γ2/2209/1998 υπουργική απόφαση (Β’ 314), που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα καθώς και για όσους/ες πάσχουν από αιμορροφιλία (με την προσκόμιση δικαιολογητικών που προβλέπει η Υ.Α.).

Γ. Με Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (που ελέγχει τα έγγραφα που απαιτούνται κάθε φορά και συντάσσει Πρακτικό) καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται:

α) Απουσίες έως είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού, που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία σε Νοσοκομείο ή και κατ’ οίκον (κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου), θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες ή χρόνιες παθήσεις ή ασθένειες που απαιτούν συνεχή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε αυτό και παραμονή κατ’ οίκον (κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Νοσοκομείου). Στην περίπτωση αυτή το Πρακτικό κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

γ) Απουσίες από τα μαθήματα, για όσο διάστημα απαιτείται και έως δύο (2) εβδομάδες, μαθητών/τριών με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια. Η απόφαση εκδίδεται με την προσκόμιση παραστατικών που αναφέρονται στην Υ.Α.

δ) Απουσίες από τα μαθήματα για όσο διάστημα απαιτείται για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ε) Ειδικά όρια επιπλέον απουσιών προβλέπονται για αθλητές/τριες.

στ) Απουσίες που πραγματοποιούνται για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων (η Σχολή Καλών Τεχνών).                                                                                                                      [Άρθρο 24].