ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Όσοι μαθητές /ριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία εκτός των ωρών του σχολείου στα παρακάτω ειδικά πανελλαδικά μαθήματα :

1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση,

να προσέλθουν έως και αύριο Τετάρτη 21/09 στη γραμματεία του σχολείου για να συμπληρώσουν ειδική Υπεύθυνη Δήλωση για το σκοπό αυτό.