Διαδικτυακή ενημέρωση-ημερίδα παρουσίασης Πανεπιστημιακών σχολών για την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.