Πρόσκληση για παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων Α.Ε.Ι.  στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  κατά το σχολικό έτος 2022-23

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής

Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους/τις μαθητές/τριες Β ́ και Γ ́ τάξης όλων των τύπων Λυκείων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων των

Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση

των μαθητών/τριών για τις σπουδές τους σε αυτά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με οδηγίες του ΑΠΘ, όλοι/ες όσοι/ες θα συμμετέχουν, θα πρέπει να διαθέτουν

την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της πλατφόρμας Zoom.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Σύνδεσμος παρακολούθησης;

https://authgr.zoom.us/j/95363038316?pwd=cXRyNkRJZzFiYWlHY2dCdnA3RWozQT09

09:00-09:30 Καλωσόρισμα-Προβολή βίντεο – Εισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης

σταδιοδρομίας”, Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

09:30-10:00 “Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών” – Ευστάθιος Οικονόμου, Επικ. Καθηγητής

10:00-10:30 “ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ”– Μαριλένα Παπαγεωργίου, Επικ. Καθηγήτρια

10:30-11:00 ‘’Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ́ ́– Κατερίνα Τσικαλουδάκη (Πρόεδρος), Καθηγήτρια

11:00-11:30 “Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών” — Αλεξάνδρα Βούγια, Επικ. Καθηγήτρια

11:30-12:00 “Τμήμα Χημικών Μηχανικών”– Αλέξανδρος Κυπαρισσίδης, Επικ. Καθηγητής

12:00-12:30 “Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών”– Τσοβίλης Θωμάς, Επικ.

Καθηγητής

12:30-13:00 “Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών”– Κωνσταντίνος Καρατζάς, Καθηγητής

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

ΤΡΙΤΗ 21 – 02 – 2023

Παρουσίαση της Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Μακεδονίας 10:00 -10:25

Παρουσίαση της Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας  10:30 -10:55

Ερωτήσεις – απορίες και συζήτηση 10:55 -11:00

Σύνδεσμος Παρακολούθησης σε Πλατφόρμα Microsoft http://bit.ly/3IW17xV