Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Ύδρευσης

Σήμερα με το σχολείο μας 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ επισκεφτηκαμε το Μουσείο Ύδρευσης  της πόλης μας. Το μουσείο βρίσκεται δίπλα στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού Θεσσαλονίκης και είναι το κεντρικό Αντλιοστάσιο του άλλοτε Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. Το κτίριο, αντιπροσωπευτικό δείγμα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης του 19ου αιώνα, κτίστηκε το διάστημα 1890-1894 ως τμήμα σειράς έργων για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου υδροδότησης της πόλης. Το αντλιοστάσιο χτίστηκε στην πρώτη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης που σήμερα συγκεντρώνει και τα περισσότερα βιομηχανικά μνημεία. Λειτούργησε μέχρι το 1978 και το 1984 μετατράπηκε σε μουσείο. Το 1987 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές μας για τον ατμολέβητες αλλά και για την πετρελαιοκίνητη μηχανή που υδροδοτουσε την πολης. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ξεναγούς μας Μένια Σιάκα και Μαρία Δημητράκη, οι οποίες με χαμόγελο και ευγένεια απαντούσαν σε όλες τις ερωτήσεις των μαθητών και μας έδωσαν πληροφορίες για την ιστορία της ύδρευσης της πόλης μας.