ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία που ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικά έργα, ενδιαφέρεται να εντάξει στο προσωπικό της ηλεκτρολόγους και βοηθούς ηλεκτρολόγου, για πρακτική άσκηση ή άσκηση επαγγέλματος με προοπτική επέκτασης σε μόνιμη συνεργασία αορίστου χρόνου.

Από πλευράς της εταιρείας, υπάρχει πείρα 25 χρόνων πάνω στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η διάθεση για την εξέλιξη και εκπαίδευση των συνεργατών της.

Στέφος Αλέξανδρος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6945184586

Email: alxstefos7@gmail.com

AI-ELECTROTHESS O.E

Κρήτης 2, Κορδελιό