ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιχείρηση ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΠΕ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ζητάει
για άμεση πρόσληψη Φανοποιό και Βαφέα Αυτοκινήτων ανειδίκευτο ή και
ειδικευμένο. Προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με
πενθήμερο και 8-ωρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973738888.